Om oss

Eskilstuna Stadsmissions ändamål

Eskilstuna stadsmission är en av nio stadsmissioner i Sverige. Vårt mål att verka för en mänskligare stad för alla. Vår utgångspunkt är att alla människor har ett unikt värde och vårt mål är att i relation till enskilda individer se, lindra och förändra. I relation till samhället är vårt mål att utmana, komplettera och engagera.

Eskilstuna Stadsmission är en allmännyttig och ideell förening. Vi driver professionellt socialt arbete inom en rad områden, te x Härbärget, Matlaget, Crossroads, Personligt ombud och second hand-butik.