Årsredovisning, Effektrapport & FRII:s kvalitetskoder

Medlem i FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Eskilstuna stadsmission är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. FRII är en branschorganisation som arbetar för att insamling hos allmänheten ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt.

Medlemmar i FRII förbinder sig att tillämpa FRIIs Kvalitetskod, samt följa FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. Medlemskap beviljas organisation som innehar 90-konto och som regelmässigt bedriver insamling.

 

Årsmötesprotokoll 2017

Årsredovisning 2016

Effektrapport 2016

Stadgar för Eskilstuna Stadsmission

Insamlingspolicy

Policy för kapitalplaceringar

Uppförandekod

Policy mot oegentligheter

Instruktion för Direktor

Arbetsordning för styrelsen

Volontärpolicy