Personligt ombud

Tjänsten som personligt ombud inrättades 2008 som en samverkan mellan Eskilstuna församling och Eskilstuna kommun, för att ge ett nära och direkt stöd till personer i hemlöshet. Personligt ombud övertogs av Eskilstuna stadsmission 2016. Det finns ytterligare fyra personliga ombud i Eskilstuna (Länk till deras hemsida), anställda av Eskilstuna kommun, samtliga personliga ombud arbetar på uppdrag av Socialstyrelsen. (Länk till meddelandeblad/förordning) Eskilstuna stadsmissions personliga ombud, Anna-Karin Byström,  ger stöd och hjälp åt personer som befinner sig i hemlöshet, har en psykisk ohälsa och/eller har ett substansberoende. Personligt ombud jobbar dagtid i nära anslutning till Eskilstuna församlings öppna Diakonicenter, men finns också på härbärget ca 1 kväll var tredje vecka för att möjliggöra mötet med gäster som inte söker hjälp dagtid.

Personligt ombud kan hjälpa till med:

  • Ge information, råd och stöd
  • Stötta i kontakter med olika myndigheter
  • Hjälpa till att få insatser samordnade
  • Stöd för att få rätt till vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning
  • Uppsökande verksamhet

För mer information om Personligt ombud i Eskilstuna och övriga landet klicka HÄR.