Eskilstuna Stadsmission - För människor, av människor, medmänniskor

Medarbetare

Härbärget och Dagverksamheten
Carola Blomqvist, Verksamhetsledare
Ann Lind
Antti Tamminen
Sirpa Siltanen
Johanna Keränen

Crossroads & FEAD
Therese Lekander

Matlaget
Carina Helmisdotter, Verksamhetsledare
Tomi Vartiainen

Personligt ombud
Anna-Karin Byström

Ungdomsguide
Åsa Lindqvist
Innocent Ocheng

Administration
Tomas Lindroos, Direktor
Carolina Bäck, Socialchef
Caroline Kallenberg, kommunikations- och insamlingsstrateg

 

E-post: förnamn.efternamn@eskilstunastadsmission.se
Postadress: Box 307, 631 04 Eskilstuna
Besöksadress: Annexet, Smörparken, Eskilstuna