Google Translate
  • Svenska
  • العربية
  • English
  • Eesti
  • Suomalainen
  • Kurdî
  • فارسی
  • Soomaali
  • Español
  • Deutsch
Ge en gåva

Lokala hjälpen

Tack för att du vill vara med och bidra i Lokala hjälpens julkampanj 2021! Tillsammans gör vi skillnad för Eskilstunabor i ekonomisk utsatthet. Din gåva riktas till vår verksamhet Matlaget som erbjuder matstöd och andra sociala insatser för hushåll och familjer som har svårt att klara sin försörjning.

Här kan du ladda ned ditt gåvobevis!

Företag – print, digitalt eller instagram
Privat – print och digitalt

Våra huvudpartners
Skickar