Google Translate
 • Svenska
 • العربية
 • English
 • Eesti
 • Suomalainen
 • Kurdî
 • فارسی
 • Soomaali
 • Español
 • Deutsch
Ge en gåva

Personligt ombud

Vårt personliga ombud finns som stöd och hjälp dig som befinner dig i hemlöshet och lever med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik. Ett personligt ombud ger stöd i kontakt med olika myndigheter, gällande ekonomi, hjälp att söka bostad samt stöd i kontakt med sjukvården.

Personligt ombud kan hjälpa till med:

 • Ge information, råd och stöd
 • Stötta i kontakter med olika myndigheter
 • Hjälpa till att få insatser samordnade
 • Stöd för att få rätt till vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning
 • Uppsökande verksamhet

Så arbetar vårt personliga ombud

Tjänsten som personligt ombud inrättades 2008 i samverkan mellan Eskilstuna församling och Eskilstuna kommun, för att ge ett nära och direkt stöd till personer i hemlöshet. Personligt ombud övertogs av Eskilstuna Stadsmission 2016. Det finns ytterligare fyra personliga ombud i Eskilstuna, anställda av Eskilstuna kommun, samtliga personliga ombud arbetar på uppdrag av Socialstyrelsen.

För mer information om Personligt ombud i Eskilstuna och övriga landet klicka HÄR.

Därför behövs personlig ombud

För en person i hemlöshet, utan mobiltelefon och bank-id, kan det var svårt att hantera kontakt med myndigheter. En så vardaglig sak som att boka tid hos en vårdcentral blir problematisk utan något av de digitala hjälpmedel som andra tar för givna. Många gånger finns det även en misstro till myndigheter. Vårt personliga ombud finns där som en brygga mellan olika insatser och blir en trygg lots på vägen tillbaka till samhället igen.

Anders Kruhsberg, RG Bostad
”För att skapa ett bättre Eskilstuna är sociala frågor väldigt viktiga. I Eskilstuna Stadsmission har vi hittat vår perfekta samarbetspartner.”
Våra huvudpartners
Skickar