Google Translate
  • Svenska
  • العربية
  • English
  • Eesti
  • Suomalainen
  • Kurdî
  • فارسی
  • Soomaali
  • Español
  • Deutsch
Ge en gåva

Ungdomsguide blev möjligt tack vare företagsstöd

Ungdomsguide vänder sig till ungdomar i utsatthet och utanförskap. Våra ungdomsguider erbjuder hjälp och stöd i den miljö som ungdomarna befinner sig i och bygger relationer utifrån förtroende och tillit för att de ska hitta vägar tillbaka till samhället igen. Målet är att hjälpa ungdomar innan de fastnar i destruktiva mönster, kriminalitet eller socialt utanförskap – på så sätt kan vi skapa en tryggare stad, för alla.

Verksamheten är helt gåvofinansierad och beroende av ditt och andras engagemang. Tack vare investering från Eskilstuna Energi & Miljö, Eskilstuna Logistik och Etablering, Eskilstuna Kommunfastighet, Sparbanksstiftelsen Rekarne, Volvo CE, Stiftelsen Einar Belvén samt RG Bostad blev det möjligt för oss att starta verksamheten.

Här kan du läsa mer om Ungdomsguide!

Våra huvudpartners
Skickar