Google Translate
  • Svenska
  • العربية
  • English
  • Eesti
  • Suomalainen
  • Kurdî
  • فارسی
  • Soomaali
  • Español
  • Deutsch
Ge en gåva

Ungdomsguide

Ungdomsguide vänder sig till ungdomar i utsatthet och utanförskap. Våra ungdomsguider erbjuder hjälp och stöd i den miljö som ungdomarna befinner sig i och bygger relationer utifrån förtroende och tillit för att de ska hitta vägar tillbaka till samhället igen. Målet är att hjälpa ungdomar innan de fastnar i destruktiva mönster, kriminalitet eller socialt utanförskap – på så sätt kan vi skapa en tryggare stad, för alla.

Verksamheten fokuserar på unga i åldern 13–21 år. Uppdraget bygger på att kartlägga riskfyllda miljöer, finnas där ungdomar finns (som skola, fritidsgård, bostadsområden, etc) och ge stöd och de verktyg som ungdomarna efterfrågar. Det kan handla om att ge råd och information om deras rättigheter och skyldigheter, stötta och samordna kontakter med skola, föräldrar och myndigheter samt hjälpa de unga att tillgå utbildning, vård, service, rehabilitering och sysselsättning.

De unga känner sig ofta svikna av samhället och upplever många gånger en misstro till myndigheter. Därför är det viktigt att relationen till Ungdomsguiderna bygger på förtroende och får växa fram över tid.

“Det är lätt att börja tänka att man vill göra illa sig själv och skita i samhället.” Albin, 15 år
“Det känns som att det efter ett tag är försent att gå tillbaka till skolan” Ali, 16 år
“Man behöver människor som bryr sig, finns kvar och hör av sig” Dennis, 19 år

Därför vinner alla på tryggare stadsdelar

Det som sker i en stadsdel påverkar en hel stad. Oroligheter och utsatthet påverkar dig, din familj, dina vänner och ditt yrkesliv – oavsett var du bor, var du jobbar eller var du spenderar din fritid. På så sätt är Ungdomsguide så mycket mer än en satsning på den enskilde individen.

Kontakta Sara

073-773 57 73
sara.brann@eskilstunastadsmisson.se
växel 016-13 12 40
info@eskilstunastadsmission.se

Besöksadress

Annexet, Smörparken

Tack!

Verksamheten är helt gåvofinansierad och beroende av ditt och andras engagemang. Vi vill rikta ett varmt tack till Eskilstuna Energi & Miljö, Eskilstuna Logistik och Etablering, Eskilstuna Kommunfastighet, Sparbanksstiftelsen Rekarne, Volvo CE, Stiftelsen Einar Belvén samt RG Bostad som möjliggör Ungdomsguide.

Våra huvudpartners
Skickar