Eskilstuna Stadsmission - För människor, av människor, medmänniskor

Crossroads

Crossroads är välorganiserad och tydlig för att kunna möta många människor i stor utsatthet. Främsta fokus är att möta de basbehov vi ser: dusch, tvätt, klädbyte och något varmt att äta. En viktig del är att träna språk för att kunna samtala om och dela information om hur samhället fungerar. I crossroads erbjuder vi råd och stöd vad gäller både individuella och strukturella problem och kan vara behjälpliga i kontakt med sjukvård, polis, ambassader och olika berörda myndigheter för att lindra den utsatthet vi ser och möter.

Verksamheten är under kontinuerlig utveckling och vårt mål är att kunna erbjuda mer strukturerade former för språkstudier, stöd i att komma närmre arbetsmarknaden, bygga nätverk för vidare stöd och hjälp både i Sverige och i respektive hemländer, samt möjlighet att kunna öppna upp ett vinterhärbärge med några akuta sovplatser under de kallaste månaderna.

Öppettider, kontakta vår verksamhetschef Helena Kalaitzis Barrögård
Besöksadress, Östra storgatan 13, källarnedgång Kloster församlingshem
Tfn 016-13 12 40

 

FEAD-projektet Pentru Tine (avslutat januari 2021)

Pentru Tine är rumänska och betyder ”för dig”. Projektet ger hälso- och samhällsinformation med fokus på EU-medborgares rättigheter och skyldigheter i Sverige, hemlandet och EU och hur man hittar rätt väg för att få sina rättigheter uppfyllda.

Pentru Tine är ett tvåårigt projekt som startade 1 mars 2019 i samarbete med flera stadsmissioner i Sverige. Projektet är styrt och finansierat av EFS-rådet och riktar sig till icke ekonomiskt aktiva personer som vistas tillfälligt i Sverige, med särskilt fokus på kvinnor, personer med funktionsvariationer och offer för människohandel.

Pentru Tine har som mål att målgruppen ska:

  • Få förbättrad kunskap om mänskliga rättigheter i Sverige, EU och hemlandet, samt relevanta samhällsinsatser.
  • Få bättre förutsättningar att sköta hälsa, hygien och sanitet.
  • Få bättre förutsättningar till stöd och vägledning vid utsatthet för brott – med fokus på människohandel, människoexploatering, hatbrott och prostitution.