Eskilstuna Stadsmission - För människor, av människor, medmänniskor

Crossroads

Crossroads för utsatta EU-medborgare är öppen vardagar kl. 8.30-10.30. Varje dag uppsöker mellan 15-40 personer verksamheten. Crossroads är välorganiserad och tydlig för att kunna möta många människor i stor utsatthet. Främsta fokus är att möta de basbehov vi ser: dusch, tvätt, klädbyte och något varmt att äta. En viktig del är att träna språk för att kunna samtala om och dela information om hur samhället fungerar. I crossroads erbjuder vi råd och stöd vad gäller både individuella och strukturella problem och kan vara behjälpliga i kontakt med sjukvård, polis, ambassader och olika berörda myndigheter för att lindra den utsatthet vi ser och möter.

Verksamheten är under kontinuerlig utveckling och vårt mål är att kunna erbjuda mer strukturerade former för språkstudier, stöd i att komma närmre arbetsmarknaden, bygga nätverk för vidare stöd och hjälp både i Sverige och i respektive hemländer, samt möjlighet att kunna öppna upp ett vinterhärbärge med några akuta sovplatser under de kallaste månaderna.

Öppettider, måndag-fredag kl. 08.30-10.30
Besöksadress, Östra storgatan 13, källarnedgång Kloster församlingshem
Tfn 073-773 57 76