Dagverksamheten

Eskilstuna Stadsmission driver sedan 2019 en öppen dagverksamhet för människor som lever i utsatthet.
Dagverksamheten är centralt belägen i Eskilstuna, i direkt anslutning till Härbärget och vårt Personligt Ombud, i Annexet vid Kyrkan Hus. Innehållet är inriktat efter de behov och det stöd som utsatta målgrupper själva ger uttryck för och som tydliggörs i verksamheten. Dagverksamheten är en viktig och central mötesplats för målgruppen och vi strävar efter att bygga innehållet i nära samverkan med övriga aktörer i samhället. Vi driver dagverksamheten i samverkan med Eskilstuna kommun.

Dagverksamheten är öppen helgfria vardagar klockan 8.00–12.00 och 13.0016.00.

 

Vill du ha kontakt med dagverksamheten?
Ring 073-773 56 81 eller vår växel 016-13 12 40
E-post. info@eskilstunastadsmission.se

För direktkontakt med vår verksamhetsledare Helena Kalaitzis Barrögård.
Telefon 073-773 57 74

Besöksadress Annexet, Smörparken