Eskilstuna Stadsmission - För människor, av människor, medmänniskor

Matlaget

Matlaget startades år 2015 i samverkan med Willys två matbutiker i Eskilstuna. I dagsläget har vi avtal med nio olika butiker i Eskilstuna, och fler intressenter hör av sig. I Matlaget arbetar vi med att ta till vara fullt tjänligt matsvinn, som av butiker sorteras ut p.g.a. kort datum, skadade ytterförpackningar, frukt och grönt med skönhetsfel m.m. Flera dagar i veckan hämtar vi, i vår helt sponsrade elbil, en mängd lådor fyllda med olika matvaror. Dessa gås igenom, sorteras och organiseras i vårt matlager. Här gäller principen snabbt in och snabbt ut. Merparten av den mat som under morgon och förmiddag hämtas från butiker delas sedan ut under eftermiddagen. Under år 2020 hanterar vi ca 80 ton mat.

Matlaget är en verksamhet som riktar sig till personer som lever i en ekonomisk utsatthet. Den som är i behov av hjälp för att klara av sin försörjning och äta sig mätt varje månad kan ansöka om medlemskap till Matlaget. Vid ansökan prövas vilket behov som finns och om personen är berättigad till hjälp. Medlemsansökningar prövas och beviljas löpande. Som medlem i Matlaget hjälper vi till med matstödhjälp och tanken är att detta stöd ska ge minskad ekonomisk stress, mer varierad kost och en möjlighet att se över sin ekonomiska situation. Varje vecka, på en fast dag och tid, får personen hämta matkassar som anpassas och packas av Matlaget utifrån hushållets storlek och eventuella allergier. Varje vecka hjälper vi på detta vis drygt 100 hushåll, varav många barnfamiljer.

För att söka medlemskap eller ansluta din matbutik till Matlaget kontakta verksamhetsansvarig Carina Helmisdotter.

Telefon: 073-773 56 83 eller växel 016-13 12 40
E-post: carina.helmisdotter@eskilstunastadsmission.se
Besökstid Drop in: Helgfria tisdagar mellan 10.00–11.30, vån 2 i Annexet, Smörparken

HÄR kan du läsa ned hela Sveriges Stadsmissioners fattigdomsrapport.

kontaktpunkt.se kan du följa arbetet kring överskuldsättning. Ett uppdrag som Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten och Finansinspektionen har fått från regeringen där dom ska hitta sätt att förebygga och stödja personer som har eller riskerar att få problem med skulder.