Eskilstuna Stadsmission - För människor, av människor, medmänniskor

Personligt ombud

Tjänsten som personligt ombud inrättades 2008 som en samverkan mellan Eskilstuna församling och Eskilstuna kommun, för att ge ett nära och direkt stöd till personer i hemlöshet. Personligt ombud övertogs av Eskilstuna stadsmission 2016. Det finns ytterligare fyra personliga ombud i Eskilstuna, anställda av Eskilstuna kommun, samtliga personliga ombud arbetar på uppdrag av Socialstyrelsen. Eskilstuna stadsmissions personliga ombud, Anna-Karin Byström,  ger stöd och hjälp åt personer som befinner sig i hemlöshet, har en psykisk ohälsa och/eller har ett substansberoende. Personligt ombud jobbar dagtid i nära anslutning till Eskilstuna församlings öppna Diakonicenter, men finns också på härbärget ca 1 kväll var tredje vecka för att möjliggöra mötet med gäster som inte söker hjälp dagtid.

Personligt ombud kan hjälpa till med:

  • Ge information, råd och stöd
  • Stötta i kontakter med olika myndigheter
  • Hjälpa till att få insatser samordnade
  • Stöd för att få rätt till vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning
  • Uppsökande verksamhet

För mer information om Personligt ombud i Eskilstuna och övriga landet klicka HÄR.

Kontakta Anna-Karin
Tfn. 073-773 57 77
e-post. anna-karin.bystrom@eskilstunastadsmission.se