Ungdomsguide


Vår verksamhet Ungdomsguide vänder sig till ungdomar i utsatthet och utanförskap. Våra ungdomsguider erbjuder hjälp och stöd i den miljö som ungdomarna befinner sig i och bygger relationer utifrån förtroende och tillit för att de ska hitta vägar tillbaka till samhället igen. Målet är att hjälpa ungdomar innan de fastnar i destruktiva mönster, kriminalitet eller socialt utanförskap – på så sätt kan vi skapa en tryggare stad, för alla.

 

“Det är lätt att börja tänka att man vill göra illa sig själv och skita i samhället.”
Stina, 14 år

“Det känns som att det efter ett tag är försent att gå tillbaka till skolan”
Ali, 16 år

“Man behöver människor som bryr sig, finns kvar och hör av sig”
Dennis, 19 år

 

Verksamheten fokuserar på unga i åldern 13–21 år. Uppdraget bygger på att kartlägga riskfyllda miljöer, finnas där ungdomar finns (som skola, fritidsgård, bostadsområden, etc) och ge stöd och de verktyg som ungdomarna efterfrågar. Det kan handla om att ge råd och information om deras rättigheter och skyldigheter, stötta och samordna kontakter med skola, föräldrar och myndigheter samt hjälpa de unga att tillgå utbildning, vård, service, rehabilitering och sysselsättning.

De unga känner sig ofta svikna av samhället och upplever många gånger en misstro till myndigheter. Därför är det viktigt att relationen till Ungdomsguiderna bygger på förtroende och tillit och får växa fram över tid.

 

Därför vinner alla på tryggare stadsdelar
Det som sker i en stadsdel påverkar en hel stad. Oroligheter och utsatthet påverkar dig, din familj, dina vänner och ditt yrkesliv – oavsett var du bor, var du jobbar eller var du spenderar din fritid. På så sätt är Ungdomsguide så mycket mer än en satsning på den enskilde individen.

 

Vill du stötta Ungdomsguide? Nu kan du Bidra i kvadrat!
Vi har alla ett gemensamt ansvar för vår stad. Med Bidra i kvadrat blir det lite lättare för alla att vara med och skapa en tryggare Eskilstuna, för alla. Idén är enkel – du skänker en krona per kvadratmeter av din boendeyta varje månad via autogiro. Pengarna som du och dina grannar samlar in går direkt till verksamheten Ungdomsguide. Klicka här för att läsa mer!

 

 

Kontakta våra ungdomsguider!

 

Vincent  och Sara                                                                       
073-773 57 71
vincent.younis@eskilstunastadsmisson.se

växel 016-13 12 40
info@eskilstunastadsmission.se
Besöksadress: Annexet, Smörparken

 

Tack!
Verksamheten är helt gåvofinansierad och beroende av ditt och andras engagemang. Vi vill rikta ett varmt tack till Eskilstuna Energi & Miljö, Eskilstuna Logistik och Etablering, Eskilstuna Kommunfastighet, Sparbanksstiftelsen Rekarne, Volvo, Stiftelsen Einar Belvén samt RG Bostad som möjliggör Ungdomsguide.