Ungdomsguide

Vår verksamhet Ungdomsguide är en uppsökande verksamhet som riktar sig till ungdomar i åldern 13-21 år som befinner sig i utsatthet och utanförskap.

Verksamheten är helt insamlingsfinansierad. Vi vill rikta ett varmt tack till Eskilstuna Energi & Miljö, Kommunfastighet, Sparbanksstiftelsen Rekarne, Volvo, Stiftelsen Einar Belvén samt MB Fastigheter som möjliggör Ungdomsguide.

 

I Eskilstuna finns det 231 identifierade aktiva personer mellan 13-26 år som sysslar med hot, våld, utpressning, bilbränder, narkotikahandel, sexköp, skadegörelse.
Ungdomsguiderna kommer att ha ett särskilt fokus på unga tjejer då deras utsatthet ofta är mycket tuff och riskfylld.
Det är ofta unga tjejer som bär på narkotikan och sköta transaktionerna av pengar som målvakter år äldre killar. Tjejerna är inte straffmyndiga. Men, om och när de blir tagna av polisen så blir de skyldiga för den narkotika som blivit beslagtagen. Med det följer skulder som regleras främst med sexköp och en extrem utsatthet.

 

“Det är lätt att börja tänka att man vill göra illa sig själv och skita i samhället.” – Stina 14 år

“Det känns som att det efter ett tag är försent att gå tillbaka till skolan” – Ali 16 år

“Man behöver  människor som bryr sig, finns kvar och hör av sig” – Dennis 19 år

 

Våra två ungdomsguider erbjuder hjälp och stöd till ungdomar i den miljö de befinner sig i. Det kan handla om fritidsgårdar, skolor, bostadsområden m.m. Ungdomsguiderna bygger relationer utifrån förtroende och tillit med ungdomarna för de ska hitta vägar tillbaka in i samhället igen. Uppdraget bygger på att kartlägga riskfyllda miljöer, finnas där ungdomar finns och ge det stöd och de verktyg som ungdomarna efterfrågar. Ungdomsguiderna informerar om deras rättigheter och skyldigheter. Ungdomsguiderna samverkar med andra aktörer som arbetar med och kring målgruppen.

 

Vill du komma i kontakt med våra Ungdomsguider Åsa och Innocent så följer kontaktinfo nedan;
Tfn vxl. 016-13 12 40
E-post info@eskilstunastadsmission.se
Instagram: ungdomsguideeskilstuna

Åsa
Tfn. 073-773 57 71
E-post asa.lindqvist@eskilstunastadsmission.se

Innocent 
Tfn. 073-773 57 73
E-post innocent.ocheng@eskilstunastadsmission.se

Besöksadress: Annexet, Smörparken