Google Translate
  • Svenska
  • العربية
  • English
  • Eesti
  • Suomalainen
  • Kurdî
  • فارسی
  • Soomaali
  • Español
  • Deutsch
Ge en gåva

Eskilstuna Odd Fellow bidrar till Matlaget

Allt fler vänder sig till Eskilstuna Stadsmission för att ta del av matstöd och andra sociala insatser. Nu mottar vi en generös gåva från Eskilstuna Odd Fellow på 40 00 kr för att stötta verksamheten Matlaget.

Eskilstuna Stadsmissions verksamhet Matlaget riktar sig till människor i ekonomisk utsatthet. Medlemshushållen tar del av matstöd varje vecka och andra sociala insatser för att få möjlighet att förbättra sin livssituation. Matstödet består av till stor del av funktionellt matsvinn från lokala samarbetsbutiker.

Den senaste tidens ökade matpriser och höga inflation drabbar människor som redan lever på marginalen. Under en längre tid har Matlaget haft svårt att möta behovet från medlemshushållen och än mindre ta emot nya ansökningar.

För att stötta Matlagets arbete inför jul har Eskilstuna Odd Fellow valt att bidra med en generös gåva på 40 000 kr.

”På väggen i vår Ordenssal står den Gyllene regeln skriven: ”Allt vad I viljen människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem.” Att försöka hjälpa de mest utsatta i vår stad genom att stödja Matlaget blir för oss i Odd Fellow i Eskilstuna en naturlig följd av den Gyllene regeln”, säger Bo Rydén, Eskilstuna Odd Fellow.

Stort tack för er insats!

Våra huvudpartners
Skickar