Google Translate
  • Svenska
  • العربية
  • English
  • Eesti
  • Suomalainen
  • Kurdî
  • فارسی
  • Soomaali
  • Español
  • Deutsch
Ge en gåva

Kontakt

info@sormlandsstadsmission.se

Besöksadresser

Annexet, Smörparken, Eskilstuna
Brunnsgatan 35, Nyköping

Postadress

Eskilstuna Stadsmission, Kyrkans Hus Smörparken, 632 20 Eskilstuna

Dagverksamheten

073-773 56 81
E-post
Annexet, Smörparken

Härbärget

073-773 56 81
E-post
Annexet, Smörparken

Matlaget

073-773 56 83
E-post
Kungsplan 7, Eskilstuna

Härbärget för kvinnor

073-544 59 64
E-post
Ekvallsgatan 15, Eskilstuna

Bostad först

073-51 38 303 / 073-773 57 77
E-post / E-post
Annexet, Smörparken

Stadsmissionshälsan

073-523 84 08
E-post
Annexet, Smörparken

Stadsmissionens Second hand ReTuna Återbruksgalleria

08-684 234 32

Stadsmissionens Second hand
Kungsgatan 22

08-684 234 30


Dagverksamheten

073-523 98 58
E-post
Brunnsgatan 35

Härbärget

073-523 98 58
E-post
Brunnsgatan 35

Matlaget

073-773 57 76
E-post
Brunnsgatan/Mariagården

Stadsmissionens Second hand
Västra Storgatan 14

08-68 42 3385

Stadsmissionshälsan

073-773 57 79
E-post
Brunnsgatan 35

Petra Knutsson

tf Teamledare

073-773 57 79
E-post

Annalie Welin

Direktor (frånvarande)
073-773 56 86
E-post

Helena Kalaitzis Barrögård

tf Direktor
073-773 57 74
E-post

Erika Bolinder

Kvalitetsansvarig
073-773 57 73
E-post

Kristina Helenius

Ekonomichef
076-304 43 26
E-post

Maria Lagerkvist

Kommunikationsansvarig
073-773 56 82
E-post

Pia Karppinen

Föreståndare Gårdsjöns Tonårsvård
070-603 38 17
E-post

Våra huvudpartners
Skickar