Google Translate
  • Svenska
  • العربية
  • English
  • Eesti
  • Suomalainen
  • Kurdî
  • فارسی
  • Soomaali
  • Español
  • Deutsch
Ge en gåva

I vår öppnar härbärge för kvinnor

I vår öppnar vi upp ett härbärge för kvinnor i samverkan med Eskilstuna kommun. Det är en viktig insats för att erbjuda stöd och hjälp till kvinnor som lever i hemlöshet och möta dem i en trygg miljö. Härbärget kommer att erbjuda fem platser och är planerat att starta i maj.

Härbärget kommer att drivas i samarbete med Eskilstuna kommun via ett IOP-avtal som passande nog skrevs under utanför lokalerna i Nyfors där härbärget kommer att drivas. På plats för signering var direktor Annalie Welin och vår styrelseordförande Lars G Linder tillsammans med socialnämndens ordförande Göran Gredfors och förvaltningschef Elisabeth Kántor på Eskilstuna kommun.

Härberget kommer att erbjuda fem platser till kvinnor som lever i hemlöshet och ge dem både akut stöd och mer långsiktiga insatser i en trygg miljö.

Våra huvudpartners
Skickar