Google Translate
  • Svenska
  • العربية
  • English
  • Eesti
  • Suomalainen
  • Kurdî
  • فارسی
  • Soomaali
  • Español
  • Deutsch
Ge en gåva

IKEA inreder Härbärget för kvinnor

Ett härbärge ska vara en trygg plats för vila, återhämtning och möjlighet till stöd. Därför är vi stolta och glada över vårt fina samarbete med IKEA som inrett vårt nystartade härbärge för kvinnor. Tack vare deras engagemang har vi en välkomnande lokal som bjuder in till gemenskap.

”Här ville vi skapa en trygg och välkomnade plats utan oro. En varm miljö anpassad för kvinnor som tillåter att både vara tillsammans eller var och en för sig”, säger Emma Ekholm, Shopping Experience Manager på IKEA Västerås.

Projektet är en del av det nationella samarbetet mellan IKEA och Sveriges Stadsmissioner.

”IKEA är övertygade om att ett tryggt hem skapar en bättre vardag. Men allt fler människor runt om i Sverige idag lever under otrygga boendeförhållanden. Genom att stötta Sveriges Stadsmissioner kan IKEA bidra till att skapa en positiv förändring och uppmärksamma ett växande samhällsproblem. Att få möjlighet att hjälpa till skapar en stor stolthet hos våra medarbetare och en känsla av att göra skillnad”, berättar Emma Ekholm.

Tack IKEA för ett fint samarbete!

Våra huvudpartners
Skickar