Google Translate
  • Svenska
  • العربية
  • English
  • Eesti
  • Suomalainen
  • Kurdî
  • فارسی
  • Soomaali
  • Español
  • Deutsch
Ge en gåva

Nu har vi invigt Härbärget för kvinnor

Den 29 maj invigde vi Härbärget för kvinnor i samverkan med Eskilstuna kommun. Det är en viktig insats för att erbjuda stöd och hjälp till kvinnor som lever i hemlöshet och möta dem i en trygg miljö.

2023-05-29

Härbärget erbjuder fem platser till kvinnor som lever i hemlöshet och ge dem både akut stöd och mer långsiktiga insatser. Att erbjuda stöd i en trygg miljö där inga män vistas är särskilt viktigt för kvinnor som lever i en utsatt livssituation. Hit kan de vända sig för en trygg och varm plats för natten, möjlighet till dusch och tvätt, klädombyte, middag och frukost, gemenskap, samtal och stöd vidare. På detta Härbärge arbetar endast kvinnor.

Tal, musik och mingel

Den 29 maj invigde vi Härbärget för kvinnor tillsammans med partners inom näringslivet och föreningslivet, församlingar och andra samarbetspartners. LinderBergh Trio bjöd på musik och det symboliska bandet klipptes av Elisabeth Kántor, förvaltningschef för socialförvaltningen, och Annalie Welin, direktor för Eskilstuna Stadsmission.

IOP-avtal med Eskilstuna kommun

Härbärget drivs i samarbete med Eskilstuna kommun via ett IOP-avtal. Ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) är ett samarbete mellan en offentlig aktör och en idéburen aktör och syftar till att uppnå ett gemensamt allmännyttigt mål. I samarbetet bidrar båda parter med resurser för att lösa en samhällsutmaning.

Våra huvudpartners
Skickar