Google Translate
  • Svenska
  • العربية
  • English
  • Eesti
  • Suomalainen
  • Kurdî
  • فارسی
  • Soomaali
  • Español
  • Deutsch
Ge en gåva

Nya samarbeten stöttar Matlaget

Allt fler vänder sig till Eskilstuna Stadsmission för att ta del av matstöd och andra sociala insatser. Nu inleder Stadsmissionen ett samarbete med Kruhsberg Fastigheter och Rojan Food AB för att möta det ökade behovet.

Eskilstuna Stadsmissions verksamhet Matlaget riktar sig till människor i ekonomisk utsatthet. Medlemshushållen tar del av matstöd varje vecka och andra sociala insatser för att få möjlighet att förbättra sin livssituation. Matstödet består av till stor del av funktionellt matsvinn från lokala samarbetsbutiker.

”Ökade matpriser och hög inflation drabbar människor som redan lever på marginalen. Under en längre tid har Matlaget haft svårt att möta behovet från medlemshushållen och än mindre ta emot nya ansökningar. Näringslivets stöd ger oss förutsättningar att fortsätta driva och utveckla vår verksamhet”, säger Annalie Welin, direktor Eskilstuna Stadsmission.

Kruhsberg fastigheter och Rojan food kommer gemensamt att stötta Matlaget genom att bidra med livsmedel varje månad som Matlaget beställer utifrån behov. Värdet uppnår totalt till 72 000 kronor under ett år.

”Att hjälpa andra i nöd är en skyldighet om man har möjligheten. För mig är det därför en självklarhet att ställa upp för min omgivning. Detta har jag som en grundpelare”, säger Goran Raundusi, Rojan Food AB.

Goran Raundusi

När stadsmissionen hörde av sig och beskrev situationen var det en självklarhet att ställa upp. Tack vare Stadsmissionens arbete så gör relativt små gåvor väldigt stor nytta för deras gäster”, säger Maria Kruhsberg, Kruhsberg fastigheter.

Från vänster: Jenny Kruhsberg, Anders Kruhsberg och Maria Kruhsberg.

MER OM MATLAGET
Matlaget drivs av Eskilstuna Stadsmission i samverkan med lokala livsmedelsbutiker. Här kan människor i ekonomisk utsatthet ansöka om medlemskap och ta del av matstöd och andra insatser varje vecka under som längst ett år. Vi kan göra detta med stöd av våra huvudpartners Eskilstuna pastorat, Volvo CE och kommunbolagen Kfast, Eskilstuna Logistik och Etablering samt Eskilstuna Energi och Miljö.

Våra huvudpartners
Skickar