Google Translate
  • Svenska
  • العربية
  • English
  • Eesti
  • Suomalainen
  • Kurdî
  • فارسی
  • Soomaali
  • Español
  • Deutsch
Ge en gåva

Stiftelsedagen 2022

Igår bjöd Stadsmissionens Skolstiftelse in till Stiftelsedagen där medarbetare från Grillska gymnasierna närvarade. På plats fanns även skolminister Lina Axelsson Kihlblom som talade om värdet av mänsklighet i skolan.

Dagen bjöd på inspiration och samhörighet och utgjorde även startskottet för ett fördjupat samarbete i vår strävan om en skola för ett mänskligare samhälle. Det innebär bland annat att vår direktor Annalie Welin numera ingår som ledamot i skolstiftelsens fullmäktige och att vår styrelseordförande Lars G Linder ingår som ledamot i skolstiftelsens styrelse.

Vi ser fram emot att utveckla vår samverkan med Grillska gymnasiet i Eskilstuna för att bidra med social hållbarhet och demokratiska frågor. Tack alla inblandade för en inspirerande dag!

På bilden ser ni Lars G Linder och Annalie Welin tillsammans med rektor Magnus Säll.

Våra huvudpartners
Skickar