Google Translate
  • Svenska
  • العربية
  • English
  • Eesti
  • Suomalainen
  • Kurdî
  • فارسی
  • Soomaali
  • Español
  • Deutsch
Ge en gåva

Telefonlinje för ensamma äldre

Många känner sig just nu ensamma och isolerade, inte minst äldre som tillhör riskgruppen för att drabbas av Covid-19.

Nu har vi öppnat en telefonlinje för att möta den utsatthet som äldre kan uppleva under den här svåra tiden. Här erbjuder vi samtal, stöd och hjälp vidare.

Vårt nummer 076-925 78 14 är öppet varje vardag mellan 9-16.

Våra huvudpartners
Skickar