Google Translate
  • Svenska
  • العربية
  • English
  • Eesti
  • Suomalainen
  • Kurdî
  • فارسی
  • Soomaali
  • Español
  • Deutsch
Ge en gåva

Välkomna till styrelsen

I samband med årsmötet/föreningsmötet i maj valdes två nya ledamöter in i Eskilstuna Stadsmissions styrelse. Varmt välkomna Monica Andersson och Haukur Andrésson!

Monica arbetar som enhetschef inom social omsorg och har lång erfarenhet av ledarskap och kompetensutvecklingsfrågor inom vård och omsorg. Haukur bidrar med sin kompetens som civilekonom utbildad på Uppsala Universitet. Idag arbetar Haukur inom Sparbanken Rekarne som Finanschef.

I samband med detta avslutade Ulla Jansson och Stellan Rosengren sin tid som ledamöter – vi tackar er båda för er insats och allt det engagemang ni visat Eskilstuna Stadsmission!

Ulla Jansson tar emot en blomma av styrelseordförande Lars G Linder.
Stellan Rosengren saknas på bilden.

Våra huvudpartners
Skickar