Google Translate
  • Svenska
  • العربية
  • English
  • Eesti
  • Suomalainen
  • Kurdî
  • فارسی
  • Soomaali
  • Español
  • Deutsch
Ge en gåva

Vi blir Sörmlands Stadsmission

Snart kommer Eskilstuna Stadsmission och Stadsmissionen i Nyköping att bli Sörmlands Stadsmission. Med de nya namnet tydliggör vi att Stadsmissionen numera verkar på flera orter i Sörmland.

Eskilstuna Stadsmission bildades 2016 i Eskilstuna och har sedan starten drivit socialt arbete för de mest utsatta i samhället. Under åren har medarbetarna och verksamheterna blivit fler och år 2020 tog vi steget till Nyköping där vi driver flera verksamheter på Brunnsgatan. År 2022 förvärvade vi Gårdsjöns Tonårsvård AB vilket betyder att vi även driver boende för ungdomar i Mellösa by utanför Flen.

Eftersom vi numera verkar på flera orter i länet kommer vi att inom kort byta vårt namn till Sörmlands Stadsmission. Vi fortsätter att driva socialt arbete lokalt i våra städer men gör det under gemensam flagg. Detta för att både effektivisera och tydliggöra vårt arbete.

”Samtidigt som vårt lokala arbete fortsätter kommer Sörmlands Stadsmission att markera ett skifte. De senaste årens oro, med pandemi, krig och inflation, har påverkat och fortsätter att drabba oss – inte minst de som redan lever i utsatthet. Det är tydligt att civilsamhället har en allt viktigare uppgift i att bidra till ett tryggt och medmänskligare samhälle.”, säger Annalie Welin, direktor.

Våra huvudpartners
Skickar