Google Translate
  • Svenska
  • العربية
  • English
  • Eesti
  • Suomalainen
  • Kurdî
  • فارسی
  • Soomaali
  • Español
  • Deutsch
Ge en gåva

Bostad först

Genom Bostad först får du som lever i hemlöshet en möjlighet till en egen bostad. Målet är att du ska kunna bo kvar i din lägenhet på samma villkor som alla andra hyresgäster. Ett mobilt boendestödsteam erbjuder stöttning utformat efter dina behov som bygger på att du själv är med och skapar dina mål, framtidsplaner och eventuella behandling för missbruk eller psykisk ohälsa.

Det ställs inga krav från verksamhetens sida på att du ska vara fri från alkohol för att behålla hyreskontraktet. Det som gäller för dig som hyresgäst inom Bostad först är detsamma som gäller alla andra hyresgäster – att du följer de krav som finns i hyreskontraktet. Att få möjlighet till eget boende under normaliserade former har visat sig framgångsrikt då det ökat motivationen hos den boende.

Motsats till boendetrappor

Det vanliga hemlöshetsarbetet i Sverige, så kallad boendetrappor, bygger på ett motsatt synsätt än Bostad först. Här måste människor kvalificera sig stegvis för att slutligen nå toppen – eget boende och att bli accepterade som en normativ samhällsmedborgare. Forskning visar att denna typ av insatser snarare cementerar hemlösheten än löser den eftersom människor ofta fastnar i eller faller ur systemet.

Så driver vi Bostad först

Arbetet sker på uppdrag av och med finansiering från Eskilstuna kommun och Nyköpings kommun i samarbete med lokala fastighetsbolag. 

Anders Kruhsberg, RG Bostad
”För att skapa ett bättre Eskilstuna är sociala frågor väldigt viktiga. I Eskilstuna Stadsmission har vi hittat vår perfekta samarbetspartner.”
Våra huvudpartners
Skickar