Google Translate
  • Svenska
  • العربية
  • English
  • Eesti
  • Suomalainen
  • Kurdî
  • فارسی
  • Soomaali
  • Español
  • Deutsch
Ge en gåva

Gårdsjöns tonårsvård

I februari tog stadsmissionen över Gårdsjöns Tonårsvård AB i Flen och breddade därmed vårt sociala arbete inom ett nytt område – vård och behandling för ungdomar som lever i missbruk, kriminalitet och psykosocial ohälsa.

Gårdsjöns Tonårsvård AB har funnits sedan 1995 och består av vårt ungdomsboende Gårdsjö HVB. Vi erbjuder tio platser för flickor och pojkar mellan 13–20 år.

Verksamheten finansieras genom ramavtal med ett flertal kommuner i Sverige. Det innebär att verksamheten inte tar del av insamlade medel.

Kontakta föreståndare Pia Karppinen för mer information, eller besök webbsidan.

Våra huvudpartners
Skickar