Google Translate
 • Svenska
 • العربية
 • English
 • Eesti
 • Suomalainen
 • Kurdî
 • فارسی
 • Soomaali
 • Español
 • Deutsch
Ge en gåva

Härbärget

Akutboende för människor i hemlöshet

Härbärget finns till för dig som lever i hemlöshet. Vi är Eskilstunas enda akutboende och erbjuder dig både en varm sovplats för natten såväl som långsiktiga hjälpinsatser. Härbärget ska vara en trygg miljö som ger dig som gäst möjlighet till återhämtning för att du ska orka ta de nödvändiga steg som krävs för att hitta en hållbar väg ut ur hemlöshet. Vi har öppet varje natt, året om.

Härbärget erbjuder:

 • En varm sovplats (vi har åtta platser för män, två för kvinnor)
 • Möjlighet till dusch och tvätt
 • Klädombyte
 • Middag
 • Gemenskap och samtal
 • Stöd och hjälp vidare

Öppettider och kontakt

Insläpp för nattgäster sker mellan klockan 19.00–21.45. Verksamheten stänger klockan 07.30.
Personal finns på plats från klockan 18.00 och nås på 073-773 56 81.

Besöksadress

Annexet, Smörparken.

Så driver vi Härbärget

Härbärget är en delvis gåvofinansierad verksamhet som vi driver med stöd från Eskilstuna kommun och Eskilstuna pastorat. Härbärget startades 1999 av Svenska kyrkan och Eskilstuna församling men den 1 januari 2016 övertogs verksamheten av Eskilstuna Stadsmission. En del av bemanningen på härbärget består av volontärer – allt ifrån studenter till pensionärer som ger av sin tid och sitt engagemang genom att hjälpa till att servera middag och erbjuda avkopplande umgänge med sällskapsspel, fika och samtal.

Därför behövs Härbärget

Det finns ingen statistik i kommunen kring hemlöshet. I Eskilstuna besöker omkring 75 personer vårt härbärge varje år, men mörkertalet är stort och utsattheten i den här gruppen ökar. Allmän bostadsbrist, missbruk och/eller psykisk ohälsa är vanliga orsaker bakom hemlöshet och vägen tillbaka till egen bostad kan vara lång med på grund av få stödboenden med långa köer. 

De allra flesta av långvarigt återkommande nattgäster har någon form av substansberoende och/eller psykisk ohälsa. Många har en skuldproblematik som utestänger tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden. Det tar ofta lång tid att få hjälp vidare då det råder en akut bostadsbrist och det är långa köer till de stödboenden som finns att tillgå.

Våra huvudpartners
Skickar