Eskilstuna Stadsmission - För människor, av människor, medmänniskor

Om oss

För människor. Vi finns till för dig som befinner dig i en utsatt livssituation. Hos oss blir du sedd och möts av respekt. Här erbjuds du stöd och hjälp för att hitta vägar mot en ljusare framtid.

Av människor. Vår verksamhet är ideell och vilar på en diakonal och kristen grund.

Medmänniskor Vi är helt beroende av ditt stöd och support. Som givare gör du tillsammans med andra givare skillnad för utsatta människor varje dag i Eskilstuna.

 

Finansiering
Tack vare IOP (Idéburet offentligt partnerskap), samverkansavtal med Eskilstuna pastorat och Eskilstuna kommun samt generösa gåvor från enskilda gåvogivare, församlingar, föreningar, företag, fonder och stiftelser kan vi driva den viktiga verksamhet som vi gör.

Huvudman för Eskilstuna Stadsmission är Eskilstuna Pastorat, Svenska kyrkan. Genom medlemsavgift samt  särskild huvudmannaavgift, vilken fastställs av föreningsmötet, är våra huvudmän väldigt viktiga för oss. De verkar också aktivt för utveckling och finansiering av våra verksamheter. Beslut om vem som utses till huvudman tas av föreningsmöte.

Ytterligare en möjliggörare av stadsmissionär verksamhet är Svenska PostkodLotteriet – ett lotteri där vinsten från lottförsäljningen går till ideell verksamhet via 55 förmånstagare. Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, där Eskilstuna stadsmission ingår, är en av dessa förmånstagare.

 

Eskilstuna Stadsmissions ändamål

Eskilstuna stadsmission är en av tio stadsmissioner i Sverige. Vårt mål att verka för en mänskligare stad för alla. Vår utgångspunkt är att alla människor har ett unikt värde och vårt mål är att i relation till enskilda individer se, lindra och förändra. I relation till samhället är vårt mål att utmana, komplettera och engagera.

Eskilstuna Stadsmission är en allmännyttig och ideell förening. Vi driver professionellt socialt arbete inom en rad områden, te x Härbärget, Dagverksamhet, Ungdomsguide, Matlaget, Crossroads, Personligt ombud och second hand-butik.