Eskilstuna Stadsmission - För människor, av människor, medmänniskor

Styrelsen

Lars G Linder, ordförande. Utbildad nationalekonom. Långvariga politiska uppdrag. Tidigare bl a  informationssekreterare och ordförande i kommunstyrelsen.
Arbetat som riksdagsledamot, politisk sakkunnig och som departementsråd i Regeringskansliet. Idag arbetar Lars som kyrkopolitisk ombudsman på Socialdemokraterna.
Suzan Östman Bäckman, vice ordförande. Har studerat marknadsföring och därefter arbetat med affärsutveckling i Australien i 18 år. Suzan arbetade dessutom i styrelsen för Röda korset i Västra Australien.  Idag arbetar Suzan som näringslivsansvarig i Vingåkers kommun.
Marie Rydén Davoust, ledamot. Egen företagare. Lång erfarenhet av styrelsearbete i organisationer och föreningar. Maries nuvarande konsultföretag erbjuder bl a projektledning och utbildningsutveckling till framförallt organisationer och kommuner. Utöver det egna företaget driver Marie projektet “Katedralen som lärandemiljö” i Strängnäs stift.
Torbjörn Schödin, ledamot. Ekonomiexamen med yrkeskarriär inom revision med egen byrå under 12 år. Därefter som anställd och partner till Grant Thornton sedan 2001. Sedan årsskiftet 2018 är Torbjörn aktiv pensionär inom både Grant Thornton och som medlem i styrelsen för Kjula Baptistförsamling samt d:o i frikyrkliga delen av sjukhuskyrkan i Eskilstuna.
Mattias Stjernström, ledamot. Utbildad elektriker. Egen företagare och driven entreprenör inom bland annat fastigheter och solkraft. Fokus i Mattias företagande är att utmana traditionella synsätt och strukturer, skapa positiv förändring i samhället. Fokus på syfte framför kapital.
Stellan Rosengren, ledamot. Civilekonom. Stellan har bott och studerat i Kanada och England. Arbetat inom finansbranschen sedan 2002 och i sparbanksvärlden sedan 2005. Idag arbetar Stellan på Sparbanken Rekarne som Administrativ chef samt HR-chef.
Tomas Öhling, ledamot. Utbildad statsvetare. Bakgrund inom bl a reklam och media och Hyresgästföreningen. Tomas arbetar idag på arbetsförmedlingen i Eskilstuna där han koordinerar handläggare som helt fokuserar på arbetsgivarnas behov av personal.

Valberedning

Göran Hogestadh, sammankallande
Kontakt: hogestadh.management@telia.com
Birgitta Ehrenström, ledamot
Kontakt: birgitta.ehrenstrom@svenskakyrkan.se
Catharina Dahlen, ledamot
Kontakt: catharina.dahlen@gmail.se

Årsredovisning

Enligt bifogad fil för respektive år

Årsredovisning Föreningen Härbärget Eskilstuna 2015