Eskilstuna Stadsmission - För människor, av människor, medmänniskor

Styrelsen

Lars G Linder, ordförande. Utbildad nationalekonom. Långvariga politiska uppdrag. Tidigare bl a  informationssekreterare och ordförande i kommunstyrelsen.
Arbetat som riksdagsledamot, politisk sakkunnig och som departementsråd i Regeringskansliet. Idag arbetar Lars som kyrkopolitisk ombudsman på Socialdemokraterna.

Suzan Östman Bäckman, vice ordförande. Har studerat marknadsföring och därefter arbetat med affärsutveckling i Australien i 18 år. Suzan arbetade dessutom med insamling som del av styrelsearbetet för Röda korset i Västra Australien. I Sverige har Suzan arbetat med handel samt näringslivs- och ortsutveckling i flera sörmländska kommuner. Idag arbetar Suzan som samordningschef i Eskilstuna kommun med prioritering på Torshälla och Mälardalens högskola.

Marie Rydén Davoust, ledamot. Egen företagare. Lång erfarenhet av styrelsearbete i organisationer och föreningar. Maries nuvarande konsultföretag erbjuder bl a projektledning och utbildningsutveckling till framförallt organisationer och kommuner. Utöver det egna företaget driver Marie projektet “Katedralen som lärandemiljö” i Strängnäs stift.

Torbjörn Schödin, ledamot. Ekonomiexamen med yrkeskarriär inom revision med egen byrå under 12 år. Därefter som anställd och partner till Grant Thornton sedan 2001. Sedan årsskiftet 2018 är Torbjörn aktiv pensionär inom både Grant Thornton och som medlem i styrelsen för Kjula Baptistförsamling samt d:o i frikyrkliga delen av sjukhuskyrkan i Eskilstuna.

Thomas Karlsson, ledamot. VD för Sörmlandsfonden. Bakgrund som entreprenör med innovationsfokus. Thomas har arbetat som produktutvecklare, säljare, affärsutvecklare, projektledare samt entreprenör och VD i flertalet bolag.

Anders Sandberg, ledamot. Presentation kommer inom kort.

Ulla Jansson, ledamot. Presentation kommer inom kort.

Stellan Rosengren
, ledamot. Civilekonom. Stellan har bott och studerat i Kanada och England. Arbetat inom finansbranschen sedan 2002 och i sparbanksvärlden sedan 2005. Idag arbetar Stellan på Sparbanken Rekarne som Administrativ chef samt HR-chef.

Christina Södling, ledamot
. Politiks sekreterare (socialdemokraterna) i region Sörmland och förtroendevald politiker i regionen. Samhällsintresserad och föreningsaktiv inom många olika verksamheter. Bosatt i Nyköping.

 

Valberedning

Göran Hogestadh, sammankallande
Kontakt: hogestadh.management@telia.com

Birgitta Ehrenström, ledamot
Kontakt: birgitta.ehrenstrom@svenskakyrkan.se

Ulla-Britt Larsson, ledamot
Kontakt: ulla-britt.larsson@svenskakyrkan.se