Google Translate
  • Svenska
  • العربية
  • English
  • Eesti
  • Suomalainen
  • Kurdî
  • فارسی
  • Soomaali
  • Español
  • Deutsch
Ge en gåva

Öppen mötesplats

Våra öppna mötesplatser finns för dig som lever i hemlöshet, långvarig arbetslöshet, beroendeproblematik, ensamhet, psykisk ohälsa eller annat socialt utanförskap.

Här erbjuder vi en välkomnande gemenskap, hjälp med akuta basbehov och stöd vidare utifrån dina behov. Du som besökare erbjuds grötfrukost och kaffe utan kostnad samt möjlighet att köpa sopplunch och smörgåsar till självkostnadspris.

Våra öppna mötesplatser ligger i direkt anslutning till våra härbärgen. Här kan du även få kontakt med Stadsmissionshälsan och andra insatser.

Öppettider och kontakt

Öppet helgfria vardagar klockan 8.00–12.00 och 13.00–16.00
Telefon Eskilstuna: 073-773 56 81
Telefon Nyköping: 073-523 98 58
E-post: info@sormlandsstadsmission.se

Besöksadress

Annexet, Smörparken i Eskilstuna
Brunnsgatan 35, Nyköping

Så driver vi vår öppna mötesplats

Sörmlands Stadsmission startade Dagverksamheten i början av 2019. Verksamheten är delvis gåvofinansierad och drivs med finansiellt stöd från Eskilstuna kommun. Innehållet är framtaget efter de behov och det stöd som utsatta målgrupper själva ger uttryck för och vi strävar efter att arbeta nära övriga aktörer i samhället.

Därför behövs vi

Våra mötesplatser har en viktig roll för människor som annars lever i utsatthet. Här erbjuder vi en varm plats för gemenskap men också möjlighet för informationsutbyte. Här har vi möjlighet att upptäcka behov och kommunicera med målgruppen som vänder sig till våra verksamheter.

Anders Kruhsberg, RG Bostad
”För att skapa ett bättre Eskilstuna är sociala frågor väldigt viktiga. I Eskilstuna Stadsmission har vi hittat vår perfekta samarbetspartner.”
Våra huvudpartners
Skickar