Google Translate
  • Svenska
  • العربية
  • English
  • Eesti
  • Suomalainen
  • Kurdî
  • فارسی
  • Soomaali
  • Español
  • Deutsch
Ge en gåva

Stadsmissionshälsan

Du som lever i hemlöshet, beroendeproblematik eller annan utsatt livssituation kan vända dig till Stadsmissionshälsan för hjälp med enklare vård- och omsorgsinsatser, hälsofrämjande samtal och stöd vidare till andra vårdinstanser. Vår sjuksköterska finns tillgänglig via drop in.

Med Stadsmissionshälsan kan vi erbjuda socialt utsatta grupper den vård de har rätt till men som ibland kan vara svår att tillgodogöra sig inom den ordinarie vården. En mycket viktig del i vårt arbetet är att fånga upp patienterna i ett tidigt skede, för att förhindra allvarligare sjukdomstillstånd.

Vår sjuksköterska erbjuder vårdinsatser så som blodtryckskontroll, såromläggning, hälsofrämjande samtal samt stöd och vägledning i kontakt ytterligare vårdinstanser inom regionen.

Öppettider drop in-mottagning

Måndagar och tisdagar klockan 9.00-15.30 (lunchstängt 12-13)

Stadsmissionshälsan är en öppen drop in-mottagning där det inte krävs någon tidsbokning. Alla besök är kostnadsfria. Våra mottagningar finns i både Eskilstuna och Nyköping.

Så kan vi driva Stadsmissionshälsan

Stadsmissionshälsan finansieras genom ett så kallat IOP (idéburet offentligt partnerskap) tillsammans med Region Sörmland.

Henrik Roos, vd Columbird
”Den skillnaden som Stadsmissionen gör och har möjlighet att göra kan vi inte göra själva. Vi gillar att tillhöra ett community som jobbar med social hållbarhet.”
Våra huvudpartners
Skickar