Google Translate
  • Svenska
  • العربية
  • English
  • Eesti
  • Suomalainen
  • Kurdî
  • فارسی
  • Soomaali
  • Español
  • Deutsch
Ge en gåva

Styrelse

Lars G Linder, ordförande

Utbildad nationalekonom. Långvariga politiska uppdrag. Tidigare bland annat ordförande för kommunstyrelsen och riksdagsledamot. Arbetat som politiskt sakkunnig och som departementsråd i Regeringskansliet. Lars har också flera uppdrag inom Svenska kyrkan, och är bland annat ordförande för Lutherska Världsförbundets finansieringsstiftelse. Han arbetar idag som kommunsekreterare på Socialdemokratiska partistyrelsens expedition.

Christina Södling, vice ordförande

Politiks sekreterare (socialdemokraterna) i region Sörmland och förtroendevald politiker i regionen. Samhällsintresserad och föreningsaktiv inom många olika verksamheter. Bosatt i Nyköping.

Suzan Östman Bäckman, ledamot

Har studerat marknadsföring och därefter arbetat med affärsutveckling i Australien i 18 år. Suzan arbetade dessutom med insamling som del av styrelsearbetet för Röda korset i Västra Australien. I Sverige har Suzan arbetat med handel samt näringslivs- och ortsutveckling i flera sörmländska kommuner. Idag arbetar Suzan som samordningschef i Eskilstuna kommun med prioritering på Torshälla och Mälardalens högskola.

Marie Rydén Davoust, ledamot

Egen företagare. Lång erfarenhet av styrelsearbete i organisationer och föreningar. Maries nuvarande konsultföretag erbjuder bl a projektledning och utbildningsutveckling till framförallt organisationer och kommuner. Utöver det egna företaget driver Marie projektet “Katedralen som lärandemiljö” i Strängnäs stift.

Torbjörn Schödin, ledamot

Ekonomiexamen med yrkeskarriär inom revision med egen byrå under 12 år. Därefter som anställd och partner till Grant Thornton sedan 2001. Sedan årsskiftet 2018 är Torbjörn aktiv pensionär inom både Grant Thornton och som medlem i styrelsen för Kjula Baptistförsamling samt d:o i frikyrkliga delen av sjukhuskyrkan i Eskilstuna.

Thomas Karlsson, ledamot

VD för Sörmlandsfonden. Bakgrund som entreprenör med innovationsfokus. Thomas har arbetat som produktutvecklare, säljare, affärsutvecklare, projektledare samt entreprenör och VD i flertalet bolag.

Anders Sandberg, ledamot

Bakgrund som advokat och delägare i flertal advokatfirmor, samt medgrundare i advokatfirman Lindahl. Huvudsakligt verksamhetsområde inom affärsrätt med inriktning på insolvens, rekonstruktioner, företagsöverlåtelser, styrelsearbete och fastighetsrätt. För närvarande senior advisor med enbart inriktning på styrelseuppdrag och därmed sammanhängande frågor.

Monica Andersson

Monica arbetar som enhetschef inom social omsorg. Tidigare arbetat med funktionshindrade vid Jättunahemmet. Monica har mastersutbildning i social omsorg, erfarenhet av kompetensutvecklingsfrågor och bakgrund inom ledarskap och processledare i vård- och omsorgsarbete. Varit ordförande i länets FoU-råd under 4 år. Fackliga uppdrag i fackförbundet Vision.

Haukur Andrésson

Civilekonom utbildad på Uppsala Universitet. Har bott på Island och studerat i Kanada. Arbetat inom sparbanksvärlden sedan 2006. Spelade handboll i Eskilstuna Guif fram till 2014. Idag arbetar Haukur inom Sparbanken Rekarne som Finanschef.

Valberedning

Göran Hogestadhsammankallande
Kontakt: hogestadh.management@telia.com

Pernilla Parenmalmledamot
Kontakt: pernilla.parenmalm@svenskakyrkan.se

Ulla-Britt Larssonledamot
Kontakt: ulla-britt.larsson@svenskakyrkan.se

Våra huvudpartners
Skickar