Google Translate
  • Svenska
  • العربية
  • English
  • Eesti
  • Suomalainen
  • Kurdî
  • فارسی
  • Soomaali
  • Español
  • Deutsch
Ge en gåva

Svåra tider drabbar utsatta extra hårt

Pandemin påverkar oss alla men slår extra hårt mot de som redan lever i en utsatt livssituation. Vi möter dagligen människor som på olika sätt drabbas av den kris som samhället just nu går igenom och har ställt om våra verksamheter för att kunna möta den ökade utsattheten.

I takt med att andra instanser i samhället stänger ned måste vi fortsätta att hålla våra verksamheter öppna för samhällets mest utsatta. Under året har vi mött en stor oro bland våra besökare som lever i hemlöshet och därmed saknar en trygg plats för återhämtning och vila vid eventuell sjukdom. För dessa människor är det livsavgörande att vi kan fortsätta att ta emot dem till vårt härbärge och dagverksamhet.

Dubbelt så många söker sig till Matlaget

Det allvarliga läget i samhället har även påverkat människors ekonomi. De som redan befunnit sig i ett ansträngt läge har i vissa fall hamnat i en ohållbar situation på grund av permittering eller andra orsaker. Detta märks framförallt i vår verksamhet Matlaget som vänder sig till människor som har svårt att klara sin försörjning. Här har antalet medlemmar fördubblats under året som gått. Många av de som vänder sig hit är barnfamiljer som har svårt att äta sig mätta.

Fattigdomsrapporten 2020

Det allvarliga läget gäller inte bara här i Eskilstuna. Samtliga stadsmissioner i Sverige vittnar om liknande upplevelser, något som även bekräftas i den senaste Fatttigdomsrapporten. 2020 års rapport fokusar på pandemin och hur smittspridningen påverkat våra målgrupper. Ta del av rapporten här!


Våra huvudpartners
Skickar