Google Translate
 • Svenska
 • العربية
 • English
 • Eesti
 • Suomalainen
 • Kurdî
 • فارسی
 • Soomaali
 • Español
 • Deutsch
Ge en gåva

Värdegrund

Vision

Möta människor i utsatta livssituationer.

Värdegrund

Vårt uppdrag är att ge medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv och genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Verksamhetsidé

Vi vill utifrån diakonal och kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran.

Värdeord

 • Professionalism
 • Delaktighet
 • Bemötande
 • Engagemang

Ändamål

Sörmlands Stadsmission är en av tio stadsmissioner i Sverige. Vårt mål att verka för en mänskligare stad för alla. Vår utgångspunkt är att alla människor har ett unikt värde och vårt mål är att i relation till enskilda individer se, lindra och förändra. I relation till samhället är vårt mål att utmana, komplettera och engagera.

Sörmlands Stadsmission är en allmännyttig och ideell förening. Vi driver professionellt socialt arbete inom en rad områden för att minska utanförskapet för samhällets mest utsatta.

Våra huvudpartners
Skickar