Google Translate
  • Svenska
  • العربية
  • English
  • Eesti
  • Suomalainen
  • Kurdî
  • فارسی
  • Soomaali
  • Español
  • Deutsch
Ge en gåva

Få stöd

Vi finns för dig som lever i någon form av utsatt livssituation. Hos oss kan du få akut stöd om du saknar bostad eller om du lever i annan social eller ekonomisk utsatthet. Vi erbjuder även sociala aktiviteter till dig som söker stöd och gemenskap. Här får du en hjälpande hand att ta de första stegen till en förbättrad livssituation.

Kontakta oss

Du som befinner dig i en utsatt livssituation är alltid välkommen att kontakta oss för stöd och hjälp. Om du är osäker på vilken verksamhet du ska kontakta kan du alltid ringa vår växel 016-13 12 40.

Stöd i ekonomisk utsatthet

Social aktivitet och umgänge

Akutboende vid hemlöshet

Vägledning till ungdomar

Arbetsträning och praktik

Råd och stöd vid myndighetskontakter

Våra huvudpartners
Skickar