Google Translate
  • Svenska
  • العربية
  • English
  • Eesti
  • Suomalainen
  • Kurdî
  • فارسی
  • Soomaali
  • Español
  • Deutsch
Ge en gåva

Caroline ser tillbaka på pandemiåret

Semestern hägrar. Efter ett minst sagt tufft arbetsår som kantats av pandemi och restriktioner är det dags för välförtjänt vila för våra medarbetare. Caroline är en av dem som varit med sedan starten 2020. Hon berättar att restriktionerna påverkat hennes arbetsvardag i dagverksamheten och härbärget på flera sätt, till exempel användningen av munskydd.

“Det har begränsat det personliga samtalet eftersom man sitter med ett döljande munskydd för ansiktet. Personen kan missuppfatta eftersom kroppsspråket och mimiken är minst lika viktiga i ett förtroligt samtal. Munskyddet har på så vis varit en börda”, säger Caroline. 

Även om verksamheten lyckats hålla öppet har stadsmissionen fått neka personer att komma in på grund av restriktionerna. Caroline berättar att det varit tufft att inte kunna ta emot alla som kommit dit för stöd och hjälp.

“Man får be dem komma tillbaka efter en viss tid vilket har gjort att vi kan ha tappat besökare den dagen. De har inte kommit tillbaka till oss, vilket inte känns bra.” 

Men trots den speciella tiden bär Caroline med sig många positiva erfarenheter och intryck. Dels hur stort förtroende besökarna har för stadsmissionen och vilken stor betydelse som medarbetarna har för att skapa en trygg mötesplats under den speciella tiden.  

Vi kan lugna och informera deltagarna om vad som sker i samhället och uppdaterar dagligen information från media och FHM. Vi stöttar med att ta kontakt med vård och kunde även erbjuda vaccination på plats, vilket var uppskattat och tryggt. Flera deltagare har uttryckt stor oro under pandemin då man hör mycket rykten ute på stan som vi kan dementera eller kommentera. Vi har även varit en trygg plats att besöka då vi har följt alla rekommendationer och restriktioner. Deltagare har uttryckt sig att de uppskattar detta.


Med lättare restriktioner kommer Caroline och hennes kollegor inte längre behöva förhålla sig till restriktionen om max åtta besökare i lokalen samtidigt.

“­Jag ser fram emot att vi öppnar upp verksamheten igen. Att alla kan få komma in, och känna att det inte finns några begränsningar i antal eller i mötet.”

I sommar väntar välförtjänt vila för Caroline.

“Jag kommer att passa på att umgås med släktingar i andra städer och göra roliga saker med vänner som man inte träffat under pandemin. Bästa av allt är att jag ska bli farmor för andra gången i juli!”

Tack till Caroline och alla er andra som ser till att stadsmissionen kan arbeta varje dag, dygnet runt, med att skapa ett medmänskligare Nyköping!

Våra huvudpartners
Skickar