Google Translate
  • Svenska
  • العربية
  • English
  • Eesti
  • Suomalainen
  • Kurdî
  • فارسی
  • Soomaali
  • Español
  • Deutsch
Ge en gåva

Om oss

Stadsmissionen i Nyköping är en del av Eskilstuna Stadsmission. Vi är en av tio stadsmissioner i Sverige och driver professionellt socialt arbete med målet att verka för en mänskligare stad för alla. Genom att bygga lokala nätverk med det offentliga, medlemsförsamlingar, civilsamhället, näringslivet och enskilda privatpersoner skapar vi gemensamma lösningar för sociala utmaningar.

För människor. Vi finns till för dig som befinner dig i en utsatt livssituation. Hos oss blir du sedd och möts av respekt. Här erbjuds du stöd och hjälp för att hitta vägar mot en ljusare framtid.

Av människor. Vår verksamhet är ideell och vilar på en diakonal och kristen grund.

Medmänniskor Vi är helt beroende av ditt stöd och support. Som givare gör du tillsammans med andra givare skillnad för utsatta människor varje dag i Eskilstuna.

Finansiering

Vi kan driva Eskilstuna Stadsmission och Stadsmissionen i Nyköping tack vare IOP (idéburet offentligt partnerskap), samverkansavtal med Eskilstuna pastorat, Nyköpings församling, Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun samt generösa gåvor från enskilda gåvogivare, församlingar, föreningar, företag, fonder och stiftelser.

Huvudman för Stadsmissionen i Nyköping är Nyköpings församling, Svenska kyrkan. Genom medlemsavgift samt särskild huvudmannaavgift, vilken fastställs av föreningsmötet, är våra huvudmän väldigt viktiga för oss. De verkar också aktivt för utveckling och finansiering av våra verksamheter. Beslut om vem som utses till huvudman tas av föreningsmöte.

Ytterligare en möjliggörare av stadsmissionär verksamhet är Svenska PostkodLotteriet – ett lotteri där vinsten från lottförsäljningen går till ideell verksamhet via 55 förmånstagare. Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, där Eskilstuna stadsmission ingår, är en av dessa förmånstagare.

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

De tio stadsmissionerna i Sverige verkar lokalt inom egna organisationer men samarbetar nationellt under Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Riksföreningen arbetar för att främja en gemensam dialog, opinionsbildning och utveckling för de olika lokala Stadsmissionerna. Idag består Sveriges Stadsmissioner av tio stadsmissioner: Stockholm, Göteborg, Skåne, Uppsala, Linköping, Västerås, Kalmar, Eskilstuna, Umeå och Örebro. Läs mer om Riksföreningen här. 

Våra huvudpartners
Skickar