Google Translate
  • Svenska
  • العربية
  • English
  • Eesti
  • Suomalainen
  • Kurdî
  • فارسی
  • Soomaali
  • Español
  • Deutsch
Ge en gåva

Vad vi gör

Stadsmissionen i Nyköping driver professionellt socialt arbete för några av samhällets mest utsatta. Vårt mål är att verka för en mänskligare stad för alla och minska utanförskap. Vår utgångspunkt är att alla människor har ett unikt värde och vårt mål är att i relation till enskilda individer se, lindra och förändra. I relation till samhället är vårt mål att utmana, komplettera och engagera.

Dagverksamheten

Härbärget

Matlaget

Stadsmissionshälsan

Stadsmissionens Second hand

Jerry Thörn, VD Skobes Bil i Nord AB
”Utveckling har varit ledordet genom alla år för Skobes. Därför vill vi även bidra till att utveckla Nyköping till en mänskligare stad att bo, leva och driva företag i”
Våra huvudpartners
Skickar