Google Translate
  • Svenska
  • العربية
  • English
  • Eesti
  • Suomalainen
  • Kurdî
  • فارسی
  • Soomaali
  • Español
  • Deutsch
Ge en gåva

Få stöd

Vi finns för dig som lever i någon form av utsatt livssituation. Hos oss kan du få akut stöd om du saknar bostad eller om du lever i annan social eller ekonomisk utsatthet. Vi erbjuder även sociala aktiviteter till dig som söker stöd och gemenskap. Här får du en hjälpande hand att ta de första stegen till en förbättrad livssituation.

Social aktivitet och umgänge

Akutboende vid hemlöshet

Stöd vid ekonomisk utsatthet

Omvårdnad och stöd

Arbetsträning och praktik

Våra huvudpartners
Skickar