Google Translate
  • Svenska
  • العربية
  • English
  • Eesti
  • Suomalainen
  • Kurdî
  • فارسی
  • Soomaali
  • Español
  • Deutsch
Ge en gåva

Styrelse

LARS G LINDER, ORDFÖRANDE

Utbildad nationalekonom. Långvariga politiska uppdrag. Tidigare bland annat ordförande för kommunstyrelsen och riksdagsledamot. Arbetat som politiskt sakkunnig och som departementsråd i Regeringskansliet. Lars har också flera uppdrag inom Svenska kyrkan, och är bland annat ordförande för Lutherska Världsförbundets finansieringsstiftelse. Han arbetar idag som kommunsekreterare på Socialdemokratiska partistyrelsens expedition.

CHRISTINA SÖDLING, VICE ORDFÖRANDE

Politiks sekreterare (socialdemokraterna) i region Sörmland och förtroendevald politiker i regionen. Samhällsintresserad och föreningsaktiv inom många olika verksamheter. Bosatt i Nyköping.

SUZAN ÖSTMAN BÄCKMAN, LEDAMOT

Har studerat marknadsföring och därefter arbetat med affärsutveckling i Australien i 18 år. Suzan arbetade dessutom med insamling som del av styrelsearbetet för Röda korset i Västra Australien. I Sverige har Suzan arbetat med handel samt näringslivs- och ortsutveckling i flera sörmländska kommuner. Idag arbetar Suzan som samordningschef i Eskilstuna kommun med prioritering på Torshälla och Mälardalens högskola.

MARIE RYDÉN DAVOUST, LEDAMOT

Egen företagare. Lång erfarenhet av styrelsearbete i organisationer och föreningar. Maries nuvarande konsultföretag erbjuder bl a projektledning och utbildningsutveckling till framförallt organisationer och kommuner. Utöver det egna företaget driver Marie projektet “Katedralen som lärandemiljö” i Strängnäs stift.

TORBJÖRN SCHÖDIN, LEDAMOT

Ekonomiexamen med yrkeskarriär inom revision med egen byrå under 12 år. Därefter som anställd och partner till Grant Thornton sedan 2001. Sedan årsskiftet 2018 är Torbjörn aktiv pensionär inom både Grant Thornton och som medlem i styrelsen för Kjula Baptistförsamling samt d:o i frikyrkliga delen av sjukhuskyrkan i Eskilstuna.

THOMAS KARLSSON, LEDAMOT

VD för Sörmlandsfonden. Bakgrund som entreprenör med innovationsfokus. Thomas har arbetat som produktutvecklare, säljare, affärsutvecklare, projektledare samt entreprenör och VD i flertalet bolag.

ANDERS SANDBERG, LEDAMOT

Bakgrund som advokat och delägare i flertal advokatfirmor, samt medgrundare i advokatfirman Lindahl. Huvudsakligt verksamhetsområde inom affärsrätt med inriktning på insolvens, rekonstruktioner, företagsöverlåtelser, styrelsearbete och fastighetsrätt. För närvarande senior advisor med enbart inriktning på styrelseuppdrag och därmed sammanhängande frågor.

ULLA JANSSON, LEDAMOT

Tidigare socionom och Folkhögskollärare. Numera pensionär med politiska uppdrag sedan 2014 för Socialdemokraterna. Ulla Jansson är bosatt i Nyköping. Har tidigare arbetat inom Nyköpings kommun 1979-87, Socialtjänst. Fackligt aktiv SSR. Nyköpings Folkhögskola 1987-2000 som Socialsekreterare/ Folkhögskollärare i ett samarbete för långtidsarbetslösa, mellan Nyköpings kommun, Nyköpings Folkhögskola och Arbetsförmedlingen. Efter Folkhögskolan kurator på Nyköpings Gymnasiums Individuella program mellan 2000-2016.

STELLAN ROSENGREN, LEDAMOT

Civilekonom. Stellan har bott och studerat i Kanada och England. Arbetat inom finansbranschen sedan 2002 och i sparbanksvärlden sedan 2005. Idag arbetar Stellan på Sparbanken Rekarne som Administrativ chef samt HR-chef.

VALBEREDNING

Göran Hogestadhsammankallande
Kontakt: hogestadh.management@telia.com

Pernilla Parenmalmledamot
Kontakt: pernilla.parenmalm@svenskakyrkan.se

Ulla-Britt Larssonledamot
Kontakt: ulla-britt.larsson@svenskakyrkan.se

Våra huvudpartners
Skickar