Styrelsen

Lars G Linder, ordförande
Suzan Östman Bäckman, vice ordförande
Marie Rydén Davoust, ledamot
Mattias Stjernström, ledamot
Pernilla Parenmalm, ledamot
Hans Kindahl, ledamot
Tomas Öhling, ledamot

Valberedning

Göran Hogestadh, sammakallande
Birgitta Ehrenström, ledamot
Catharina Dahlen, ledamot

Årsredovisning

Enligt bifogad fil för respektive år

Årsredovisning Föreningen Härbärget Eskilstuna 2015