Styrelsen

Lars G Linder, ordförande. Utbildad nationalekonom. Långvariga politiska uppdrag. Tidigare bl a  informationssekreterare och ordförande i kommunstyrelsen.
Arbetat som riksdagsledamot, politisk sakkunnig och som departementsråd i Regeringskansliet. Idag arbetar Lars som kyrkopolitisk ombudsman på Socialdemokraterna.
Suzan Östman Bäckman, vice ordförande. Har studerat marknadsföring och därefter arbetat med affärsutveckling i Australien i 18 år. Suzan arbetade dessutom i styrelsen för Röda korset i Västra Australien.  Idag arbetar Suzan som näringslivsansvarig i Vingåkers kommun.
Marie Rydén Davoust, ledamot. Egen företagare. Lång erfarenhet av styrelsearbete i organisationer och föreningar. Maries nuvarande konsultföretag erbjuder bl a projektledning och utbildningsutveckling till framförallt organisationer och kommuner. Utöver det egna företaget driver Marie projektet ”Katedralen som lärandemiljö” i Strängnäs stift.
Mattias Stjernström, ledamot. Utbildad elektriker. Egen företagare och driven entreprenör inom bland annat fastigheter och solkraft. Fokus i Mattias företagande är att utmana traditionella synsätt och strukturer, skapa positiv förändring i samhället. Fokus på syfte framför kapital.
Pernilla Parenmalm, ledamot. Präst. Pernilla har bl a arbetat som student- och församlingspräst, arbetat med utbildning och undervisning vid Teologiska institutionen vid Uppsala Universitet. Nu verksam som kyrkoherde i Torshälla församling samt kontraktsprost i Rekarne kontrakt.
Tomas Öhling, ledamot. Utbildad statsvetare. Bakgrund inom bl a reklam och media och Hyresgästföreningen. Tomas arbetar idag på arbetsförmedlingen i Eskilstuna där han koordinerar handläggare som helt fokuserar på arbetsgivarnas behov av personal.

Valberedning

Göran Hogestadh, sammankallande
Kontakt: hogestadh.management@telia.com
Birgitta Ehrenström, ledamot
Kontakt: birgitta.ehrenstrom@svenskakyrkan.se
Catharina Dahlen, ledamot
Kontakt: catharina.dahlen@gmail.se

Årsredovisning

Enligt bifogad fil för respektive år

Årsredovisning Föreningen Härbärget Eskilstuna 2015