Eskilstuna Stadsmission - För människor, av människor, medmänniskor

Värdegrund

Vision
Möta människor i utsatta livssituationer.

Värdegrund
Vårt uppdrag är att ge medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv och genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Verksamhetsidé
Vi vill utifrån diakonal och kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran.

Värdeord

  • Professionalism
  • Delaktighet
  • Bemötande
  • Engagemang