Bostad först

Eskilstuna Stadsmission har fått i uppdrag av Eskilstuna kommun att genomföra en pilot av Bostad först. Modellen går ut på att erbjuda människor i hemlöshet eget boende utan krav på nykterhet och på sikt hjälpa människor till ett bättre liv. 

Genom Bostad först får människor som lever i hemlöshet en möjlighet till en egen bostad. Målet är att hyresgästen ska kunna bo kvar i sin lägenhet på samma villkor som alla andra hyresgäster. Ett mobilt boendestödsteam erbjuder stöttning utformat efter individen som bygger på att individen själv är med och skapar sina mål, framtidsplaner och eventuella behandling för missbruk eller psykisk ohälsa.

Det ställs inga krav från verksamhetens sida på att den boende ska vara fri från alkohol för att behålla hyreskontraktet. Det som gäller för hyresgästen inom Bostad först är detsamma som gäller alla andra hyresgäster – att du följer de krav som finns i hyreskontraktet. Att få möjlighet till eget boende under normaliserade former har visat sig framgångsrikt då det ökat motivationen hos den boende.

Motsats till boendetrappor
Det vanliga hemlöshetsarbetet i Sverige, så kallad boendetrappor, bygger på ett motsatt synsätt än Bostad först. Här måste människor kvalificera sig stegvis för att slutligen nå toppen – eget boende och att bli accepterade som en normativ samhällsmedborgare. Forskning visar att denna typ av insatser snarare cementerar hemlösheten än löser den eftersom människor ofta fastnar i eller faller ur systemet.

Bostad först i Eskilstuna
På uppdrag av Eskilstuna kommun genomför Eskilstuna Stadsmission en pilot för att etablera modellen i kommunen. Arbetet sker i samarbete med lokala fastighetsbolag. 

Kontakt 
Patrick Magnusson, socialchef
073-773 56 86
patrick.magnusson@eskilstunastadsmission.se

 

Nyheter

#HandUppFörEskilstuna

  Stadsmission startar för andra året i rad en kampanj för att engagera Eskilstunas näringsliv i arbetet att skapa en medmänskligare stad, för alla. I [...]

Läs mer

Migrationskommittén sviker barn på flykt

2020-09-16 Migrationskommitténs förslag skulle vara en katastrof för barn på flykt. De senaste årens politiska vilja att skapa en mer restriktiv [...]

Läs mer

Teamledare till ungdomsverksamhet

Vill du arbeta med oss? Just nu söker vi en teamledare till vår ungdomsverksamhet – klicka på länken nedan för att söka tjänsten!

Läs mer

Rapport om barn som upplevt våld och som vistats i skyddat boende

Drygt 6000 barn befinner sig varje år på ett skyddat boende med sin ena förälder, på flykt undan det livsfarliga våldet. Hur påverkas barnets liv av våldet [...]

Läs mer
Fler nyheter